काळी रोटी

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

काली रोटी बनवन्यासती लागनारी समागरी : बेसन पीठ, गुळ, पाणी बनवण्‍याची पाडत : एका मोठ्या भांड्यात 2 वाटी बेसन पीठ घ्येवे त्‍यात 1 वाटी पाणी टाकावे पावशेर गुल बारीक करूण त्‍याला 1/2 वटी पण्‍यात विरघळवे मिश्रण नित एकत्र करवी तय जलेल्‍या मिश्रण

मिश्रण काळी रोटी तयर जाली