कडबोळे

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search
कडबोळे
वेळ मिनिटे

कडबोळे हा विशेषकरून दीपावलीमध्ये केला जाणारा एक मराठी खाद्यप्रकार आहे. कडबोळे भाजणीपासून बनवतात.

कडबोळे