आध्यात्मिक शिक्षण (Spiritual Education)

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

आध्यात्मिक शिक्षण (Spiritual Education) ईश्वराप्रत आत्म-समर्पण आणि त्याच्याशी तादात्म्य पावण्याची आस या गोष्टींचा आध्यात्मिक शिक्षणात समावेश होतो.