आंतरात्मिक शिक्षण (Psychic Education)

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

आंतरात्मिक शिक्षण (Psychic Education) यामध्ये स्वत:च्या अंतरंगात डोकावून तेथे अंतरात्म्याचा शोध घेणे यास महत्त्व आहे. अंतरात्म्यास पूर्णयोगाच्या परिभाषेत चैत्य पुरुष (Psychic Being) अशी संज्ञा आहे.

यामध्ये २ गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. १) चैत्य पुरुषाचा शोध घेणे.

२) चैत्य पुरुषाभोवती अस्तित्वाच्या मन, प्राण, शरीर आदी भागांचे संयोजन करणे. - हे करण्याच्या पुढील पायऱ्या आहेत.

२.१ स्वत:विषयी आणि स्वत:च्या आंदोलनांविषयी जागरूक होणे.

२.२ स्वत:च्या हालचाली, आंदोलने, स्पंदने यांचे निरीक्षण करणे.

२.३ तुमच्या सर्वोच्च आदर्शाच्या न्यायासनासमोर त्यांना हजर करणे.

२.४ त्या न्यायासनाने दिलेला आदेश शिरसावंद्य मानणे.

२.५ तद्विरोधी असणाऱ्या साऱ्या गोष्टीना नकार देणे.