माध्यम सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १०:३१, २५ मार्च २०२३ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

Bitmap images

MIME typeशक्य विस्तारकेसंचिकांची संख्याएकत्रित आकार
image/gif.gif१ (१००%)३,२०४ bytes (३ कि.बा.; १००%)

Total file size for this section of १ file (१००%): ३,२०४ bytes (३ कि.बा.; १००%).

सर्व संचिका

Total file size for all १ file: ३,२०४ bytes (३ कि.बा.).